تبلیغات
اقتصاد بازرگانی - فهرست استانداردهای ایزو
چهارشنبه 24 فروردین 1390

فهرست استانداردهای ایزو

• نوشته شده توسط: ئاسو

ایزو ۱ تا ایزو ۹۹۹

ایزو ۱ مربوط به استاندارد ابزار دقیق هندسی و گرمایشی (شامل وسائل کنترل کننده و حفظ دما)
ایزو ۳ مربوط به رجحان عددی و کاراکتریک
ایزو ۴ مربوط به قوانین پژوهش ای در ثبت عنوانها (عنوان کتابها و نشریات) و انتشارات
ایزو ۷ مربوط به جوشکاری و قلاویز لوله‌ها در فشار و موانع عبور هوا
ایزو ۹ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای Cyrillic (این کاراکترها به زبان‌های روسی و بلغاری وابسته‌اند)به Roman , Slavic و Non-Slavic کاراکتر
ایزو ۱۶ مربوط به صوت شناسی
ایزو ۳۱ مربوط به استاندارهای کمی و مقداری
ایزو ۱-۶۸ مربوط به استاندارهای متریک پیچ و قلاویز
ایزو ۲۱۶ مربوط به اندازه‌های استاندارد کاغذ همانند کاغذهای نوع A۴
ایزو ۲۲۶ مربوط به استاندارهای بلندی صدا براساس منحنی Fletcher
ایزو ۲۲۶:۲۰۰۳ مربوط به استاندارهای بلندی صدا براساس همگنی شدت صدا
ایزو ۱-۲۲۸ مربوط به استاندارهای جوشکاری و مفصل بندی لوله‌ها بر اساس طراحی , تحمل فشار و ابعاد
ایزو ۲۳۳:1984 مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عربی به رومن(Roman)

 • ایزو ۲ ۲۳۳:1993 مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عربی به رومن

ایزو ۲۵۹:1984 مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عبری

به رومن

 • ایزو ۲-۲۵۹:1994 مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عبری به رومن

ایزو ۲۶۲ مربوط به استاندارهای اندازه‌ای و متریک پیچ و مهره
ایزو ۵۰۰ مربوط به استاندارهای تراکتورها
ایزو ۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان

 • ایزو ۱-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان قسمت دوم
 • ایزو ۲-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان قسمت سوم
 • ایزو ۳-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان - برای پوشش همه جانبهٔ زبان‌های جهان

ایزو ۶۴۶ مربوط به جهانی سازی دادهای متغییر در ASCII با ۷ بیت
ایزو ۶۵۷ مربوط به ورق‌های گرم فولادی
ایزو ۶۶۸ مربوط به تصریح استاندارهای کانتینرهای کشتی رانی
ایزو ۶۹۰ مربوط به شیوهٔ ارجاء به فهرست و منابع (مربوط به منابع و مآخذ)
ایزو ۷۳۲ مربوط به عکاسی - فیلم‌های نوع ۱۲۰ و ۲۲۰
ایزو ۸۳۸ مربوط به استاندارهای منگنه زدن و صافی ورق‌های کاغذی
ایزو ۸۴۳:۱۹۹۷ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای یونانی به رومن
ایزو ۹۹۹ مربوط به راهنمای فهرست بندی , سازماندهی و نمایش مندرجات

ایزو ۱۰۰۰ تا ایزو ۹۹۹۹

ایزو ۱۰۰۰ مربوط به یکان‌ها و توصیه‌نامه‌های استفاده از تقسیم عددی بر مضرب (الکترونیک و کامپیوتر)
ایزو ۱۰۰۴ مربوط به خاصیت و ترکیب شناسی مرکب‌های مغناطیسی
ایزو ۱۰۰۷ مربوط به فرمت فیلم‌های ۱۳۵ میلیمتری
ایزو ۱۵۳۹ مربوط به زبان برنامه نویسی فرترن
ایزو ۱۶۲۹ مربوط به اصطلاحات و نامگذاری عناصر پلیمری (شیمی)
ایزو ۲۰۲۲ مربوط به فناوری اطلاعات - ساخت بندی کدهای کاراکتریک روشهای الحاقی
ایزو ۲۱۰۸ مربوط به استاندارد جهانی شماره‌گذاری کتاب شابک (ISBN)
ایزو ۲۱۴۵ مربوط به شماره گذاری تقسیم‌های زیر مجموعه‌ها در اسناد نوشتاری
ایزو ۲۱۷۱ مربوط به محصولات گیاهی و آردی
ایزو ۲۲۸۱ مربوط به استاندار ساعت‌های ضد آب
ایزو ۲۵۳۳ مربوط به استانداردهای جو و فشار هوا
ایزو ۲۷۰۹ مربوط به مبادلات اطلاعاتی و پولی از طریق فنآوری اطلاعات
ایزو ۳۰۲۹ مربوط به فیلم‌های ۱۲۶ میلیمتری
ایزو ۳۰۸۲ مربوط به سنگ آهن
ایزو ۳۱۰۳ مربوط به استانداردهای جوشاندن چای براساس حسگرهای چشایی
ایزو ۳۱۶۶ مربوط به کدهای کشورها و زیر مجموعه‌ها (استانها، مناطق و...)

 • ایزو ۱-۳۱۶۶ مربوط به کد کشورها و مناطق وابسته به آن کشور - اولین توشیح آن در سال ۱۹۷۴
 • ایزو ۱-۳۱۶۶ آلفا کد۲ مربوط به کدهای دو حرفی کشورها
 • ایزو ۱-۳۱۶۶ آلفا کد۳ مربوط به کدهای سه حرفی کشورها
 • ایزو ۱-۳۱۶۶ عددی مربوط به کدهای عددی کشورها
 • ایزو ۲-۳۱۶۶ مربوط به اصول تقسیم بندی زیر مجموعه‌های کشورها
 • ایزو ۴-۳۱۶۶ مربوط به جانشین شدن به جای کدهای ۱-۳۱۶۶ که در سال ۱۹۹۸ منتشر شده بود

ایزو ۳۲۹۷ مربوط به شماره سریال استاندارد بین‌المللی (ISSN)
ایزو ۳۵۰۶ مربوط به ویژگی‌های مکانیکی جلوگیری از زنگ زدگی - فولاد ضدزنگ
ایزو ۳۶۰۲ مربوط به برگیری (اقتباص‌ها) رومن به ژاپن - کامپیوتر
ایزو ۳۶۳۲ مربوط به استاندارهای برآورد کیفیت زعفران
ایزو ۳۶۳۵ مربوط به اندازه‌ها و سایز بندی لباس‌ها بر حسب جُسه مشتری (مانند Mediom)
ایزو ۳۸۶۴ مربوط به استاندارهای نمایه‌های امنیتی (Safety labels)
ایزو ۳۹۰۱ مربوط به کدهای استاندار ضبط (ISRC)
ایزو ۳۹۷۷ مربوط به استاندارهای توربین‌های گازی
ایزو ۴۱۵۷ مربوط به تقسیم بندی ساختمان (معماری)

 • ایزو ۱-۳۱۵۷ مربوط به استاندارهای ساخت و ساز و قسمت‌های ساختمان
 • ایزو ۲-۴۱۵۷ مربوط به شماره گذاری اتاق‌ها
 • ایزو ۳-۴۱۵۷ مربوط به خصیصه‌های انواع اتاق ساختمان‌ها

ایزو ۴۲۱۷ مربوط به کامپیوتر- کدهای کارنسی یا رقمی
ایزو ۴۸۷۳:۱۹۹۱ مربوط به مبادلات اطلاعاتی - کدهای ۸ رقمی
ایزو ۵۱۶۷ مربوط به اندازه گیری جریان سیار قطع برش عمودی

 • ایزو ۱-۵۱۶۷ مربوط به اصول کلی و مایحتاج
 • ایزو ۲-۵۱۶۷ مربوط به دهانه صفحه‌های فلزی
 • ایزو ۳-۵۱۶۷ مربوط به قطر دهانه لوله‌ها
 • ایزو ۴-۵۱۶۷ مربوط به استادندارهای دهانهٔ واشرها و لوله‌ها

ایزو ۵۲۱۸ مربوط به استاندارهای جنسیتی
ایزو ۵۴۵۵ مربوط به استاندارهای معیار نقشه کشی - مقیاس
ایزو ۵۷۷۵ مربوط به استانداردهای تایر و آج بیرونی دوچرخه
ایزو ۵۸۰۰ مربوط به سرعت فیلم‌های عکاسی
ایزو ۵۹۶۴ مربوط به راهنمای عرضه و بهبود در بایگانی‌های چند زبانی
ایزو ۵۹۷۱:۱۹۸۱ مربوط به استانداردهای اندازهٔ لباس - جنس نایلون(Nylons)
ایزو ۶۱۶۶ مربوط به ساختار کدهای شناسایی و امنیتی جهانی (ISIN)
ایزو ۶۳۴۴ مربوط به استانداردهای پوشش سطوح تراشکاری و پولیش شده- بررسی اندازه تراش

 • ایزو ۱-۶۳۴۴ مربوط به آزمودن اندازه و سطح تراش
 • ایزو ۲-۶۳۴۴ مربوط به اندازه و سطح تراش - قسمت دوم macrogrits
 • ایزو ۳-۶۳۴۴ مربوط به اندازه و سطح تراش - قسمت سوم macrogrits

ایزو ۶۴۲۹ مربوط به فناوری اطلاعات - توابع کنترلی برای کدهای کاراکتری
ایزو ۶۴۳۸ مربوط به مربوط به اطلاعات و اسناد- کاراکترهای آفریقا برای فهرست بندی
ایزو ۶۷۰۹ مربوط به استاندارهای جهانی طول , عرض و ارتفاع جهانی
ایزو ۶۹۴۶ مربوط به اجزا و ترکیبات ساخت و ساز - محاسبه مقاومت گرمایی و عبور گرمایی
ایزو ۷۰۰۱ مربوط به سمبل‌های کامپیوتری عمومی
ایزو ۷۰۰۲ مربوط به تولیدات غذایی کشاورزی
ایزو ۷۰۹۸ مربوط به برگیری (اقتباص‌ها) رومن به چینی - کامپیوتر
ایزو ۷۳۷۲ مربوط به مبادلات تجاری داده‌ها
ایزو ۱-۷۵۰۱ مربوط به استاندارهای کارتهای شناسایی - خوانش ماشینهای کارت خوان
ایزو ۷۷۳۶ مربوط به فضای ( اندازه ) قرارگرفتن رادیوی ماشین در داخل اتاق ماشین
ایزو ۷۸۱۱ مربوط به استانداردهای کارتهای مالی - همچنین کارتهای اعتباری
ایزو ۷۸۱۱ مربوط به ثبت اطلاعات بر روی کارتهای شناسایی
ایزو ۷۸۱۶ مربوط به کارتهای هوشمند
ایزو ۷۹۴۲ مربوط به هسته‌های کارتهای گرافیکی کامپیوتر
ایزو ۸۰۹۰ مربوط به چرخه‌ها - لغت و واژه شناسی
ایزو ۸۳۷۳ مربوط به صنایع سازنده ربوت
ایزو ۱-۸۵۰۱ مربوط به آماده سازی فولاد برای رنگ کاری و استانداردهای لازم
ایزو ۸۵۵۵ مربوط به سیستم مدیریت محیطی
ایزو ۸۵۵۹:1989 مربوط به طراحی لباس و دیگر وسائل بر اساس ترکیب بدنی انسان
ایزو ۸۵۸۳ مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی

 • ایزو ۱-۸۵۸۳ مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی - قسمت دوم , پیغام، عناصر داده‌ها
 • ایزو ۲-۸۵۸۳ مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی - مربوط به روال ثبت کدهای شناسایی موسسه‌ها و نهادها

ایزو ۳-۸۵۸۳ مربوط به کارتهای مبادلاتی اقتصادی - قسمت سوم
ایزو ۸۶۰۱ مربوط به شاخص‌های زمان و تاریخ
ایزو ۸۶۱۳ مربوط به سبک‌ها و روش‌های سند‌های آزاد معماری
ایزو ۸۶۳۲ مربوط به ذخیره سازی فایل‌های گرافیکی در کامپیوتر - فرمت CGM.
ایزو ۸۶۵۱ مربوط به زبان پیوندی سیسنم هسته‌ای گرافیک - کامپیوتر
ایزو ۸۶۵۲ مربوط به فنآوری اطلاعات - زبان‌های برنامه نویسی
ایزو ۸۸۰۵ مربوط به زبان برنامه نویسی سه بعدی برای هسته‌های گرافیکی - زبان برنامه نویسی سی ( C)
ایزو ۴-۸۸۰۶ مربوط به زبان برنامه نویسی سه بعدی برای هسته‌های گرافیکی
ایزو ۸۸۰۷ مربوط به زبان‌های برنامه نویسی سفارش موقتی - اوتوس Lotos
ایزو ۸۸۲۴ مربوط به استاندارهای انتزاعی حاشیه برداری ASN.۱ - کامپیوتر
ایزو ۸۸۲۵ مربوط به رمزگذاری ASN.۱
ایزو ۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای

 • ایزو ۲-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - لاتین ۲
 • ایزو ۳-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - اروپای جنوبی
 • ایزو ۴-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - اروپای شمالی
 • ایزو ۵-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - روسی و بلغاری
 • ایزو ۶-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - عربی
 • ایزو ۷-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - یونانی
 • ایزو ۸-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - عبری
 • ایزو ۹-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای- لاتین ۵
 • ایزو ۱۰-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - لاتین ۶ - سازماندهی دوباره لاتین ۵
 • ایزو ۱۱-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - تایلندی
 • ایزو ۱۳-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - لاتین ۷ - بالتیک
 • ایزو ۱۴-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - لاتین ۸ - سلتیک
 • ایزو ۱۵-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - لاتین ۹ - تجدید نظر در لاتین ۱
 • ایزو ۱۶-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکتر‌های ۸ بیت ای - لاتین ۱۰ - جنوب غربی اروپا

ایزو ۸۸۷۹ مربوط به استانداردهای زبان برنامه نویسی اینترنت اس.جی.ام.ال SGML
ایزو ۹۰۰۰ مربوط به استاندارهای مدیریت کیفیت جامع در تولید محیطی
ایزو ۹۰۰۱ مربوط به استانداردهای مدیریت کیفیت
ایزو ۹۰۶۹ مربوط به امکانات پشتبانی کننده از زبان برنامه نویسی اس.جی.ام.ال
ایزو ۹۰۷۵ مربوط به استانداردهای پرس و جو در برنامه نویسی دیتا بیس DATA BASE- پایگاه داده‌ها
ایزو ۹۱۲۶ مربوط به نرم افزار‌های مدل سازی کیفیت
ایزو ۹۱۴۱ مربوط به استانداردهای اتصال داخلی شبکه در سیستم‌های حمل و نقل

 • ایزو ۲-۹۱۴۱ مربوط به استانداردهای OBD II

ایزو ۹۲۴۱ مربوط به استانداردها و وسائل رفاه کار انسانی (آرگونومی) در سازمان‌ها
ایزو ۹۳۶۲ مربوط به کد‌های هویت ای بانک‌ها - BIC کدها
ایزو ۹۴۰۷ مربوط به اندازه کفش
ایزو ۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت

 • ایزو ۱-۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت قسمت اول
 • ایزو ۲-۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت قسمت دوم
 • ایزو ۳-۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت قسمت سوم- شکلک‌ها

ایزو ۹۵۶۴ مربوط به بانک داری - شماره شناسایی فردی یا پین کد در دستگاه‌های خودپرداز
ایزو ۹۵۷۹ مربوط به فنآوری اطلاعات - پایگاه اطلاعاتی برای اس.کیو.ال SQL
ایزو ۹۵۹۲ و ۹۵۹۳ مربوط به عملیات گرافیکی جهت کنترل ، تعریف ، اصلاح و ذخیره و نمایش داده‌های گرافیکی سلسله مراتبی
ایزو ۹۶۶۰ مربوط به کامپیوتر - فایل‌های سیستمی دستگاه سی.دی رام CD-Rom
ایزو ۹۸۶۹ مربوط به استانداردهای عایق بندی گرمایی
ایزو ۹۸۹۹ مربوط به زبان برنامه نویسی سی
ایزو ۹۹۴۵ مربوط به سیستم‌های قابل حمل و نقل Portabl
ایزو ۹۹۸۴ مربوط به نبدیل کاراکترهای گرجستانی به رومن
ایزو ۹۹۸۵ مربوط به تبدیل کاراکترهای ارمنستانی به رومن
ایزو ۹۹۹۲:1999 مربوط به کارتهای تجاری - کارتهای مدار مجتمع
ایزو ۹۹۹۹ مربوط به کمک‌های فنی به افراد ناتوان و معلول

ایزو ۱۰۰۰۰ تا ایزو ۱۹۹۹۹

ایزو ۱۰۰۰۶ مربوط به مدیریت کیفیت - راهنما کیفیت در مدیریت پروژه
ایزو ۱۰۰۰۷ مربوط به مدیریت کیفیت - راهنمای کیفیت در مدیریت اقتضایی
ایزو ۱۰۰۱۲ مربوط به مدیریت سیستمی - لوازم اندازه گیری روند‌ها
ایزو ۱۰۰۲۱ مربوط به سیستم تبادل متنی جهت دار MOTIS
ایزو ۱۰۰۲۶ مربوط به سیستم‌های داخلی باز
ایزو ۱۰۰۷۷ مربوط به پنجره‌های دو جداره - عایق‌های حرارتی
ایزو ۱۰۰۸۹ مربوط به فنآوری اطلاعات - دیسک‌های اپتیکال ۱۳۰ میلی متری
ایزو ۱۰۱۶۰ مربوط به سیستم‌های کتابداری
ایزو ۱۰۱۶۱ مربوط به استانداردهای سیستم‌های کتابداری
ایزو ۱۰۱۷۹:۱۹۹۶ مربوط به شیوه‌های معنی شناسی سند‌ها
ایزو ۱۰۲۰۲:۱۹۹۱ مربوط به کارت‌های تجاری - ساخت دهی امنیتی به اقتصاد
ایزو ۱۰۲۰۶ مربوط به زبان برنامه نویسی پاسکال - بسط داده شده
ایزو ۱۰۲۱۱ مربوط به استانداردهای گرمایی پل‌ها
ایزو ۱۰۲۷۹ مربوط به زبان برنامه نویسی بیسیک
ایزو ۱۰۳۰۳ مربوط به سیستم‌های صنعتی یکچارچه و خودکار
ایزو ۱۰۳۸۳ مربوط به وسائل امنیتی اقتصادی - کدهای مبادلاتی و بازاریابی MIC
ایزو ۱۰۴۸۷ مربوط به استانداردهای سامانه‌های اتصال مسافران ماشین
ایزو ۱۰۶۲۸ مربوط به نمودار جریان کار برای روال‌های ماشین
ایزو ۱۰۶۴۶ مربوط به مجموعه کاراکترهای جهانی
ایزو ۱۰۶۶۴ مربوط به شیوه‌های شش وجهی داخلی اتوموبیل
ایزو ۱۰۹۵۷ مربوط به اطلاعات و اسناد - شماره‌های بین المللی موسیقی ISMN
ایزو ۱۰۹۶۲ مربوط به امنیت وسائل اقتصادی و مالی - کد‌های
ایزو ۱۱۰۶۴ مربوط به طراحی آرگونومیک

 • ایزو ۱-۱۱۰۶۲ مریوط به اصول طراحی مراکز کنترل
 • ایزو ۲-۱۱۰۶۲ مربوط به اصول سازماندهی قسمت‌های کنترل
 • ایزو ۳-۱۱۰۶۲ مربوط به طرح بندی اتاق‌های کنترل
 • ایزو ۳-۱۱۰۶۲:۲۰۰۴ مربوط به طرح بندی ایستگاه‌های کامپیوتری
 • ایزو ۳-۱۱۰۶۲:۲۰۰۵ مربوط به وسائل و امکانات محیطی مورد نیاز در مراکز کنترل

ایزو 11172 مربوط به ساختمان فایل های تصویری - MPEG1
ایزو 11170:2003 مربوط به قدرت ماده سیال در وسائل هیدرولیک
ایزو 11179 مربوط به فنآوری اطلاعات - ریجستری های فراداده

 • ایزو 1-11179:2004 مربوط به چهارچوب بندی ریجستری های فراداده
 • ایزو 2-11179:2005 مربوط به طبقه بندی ریجستری های فراداده
 • ایزو 3-11179:2003 مربوط به فرا ریجستری و ساختار پایهٔ آن
 • ایزو 4-11179:2004 مربوط به ساختمان تعریف داده‌ها
 • ایزو 5-11179:2005 مربوط به اصول نامگذاری و شناسایی
 • ایزو 6-11179:2005 مربوط به ثبت و اصلاح

ایزو 11180 مربوط به نشانی یابی پستی
ایزو 11404 مربوط به داده‌های وابسته زبانی - کامپیوتر
ایزو 11578:19956 مربوط به فنآوری اطلاعات - تبادل اطلاعات و سازگاری بین سیستم های متفاوت با استانداردهای متفاوت OSI
ایزو 11783 مربوط به پروتکل ها و قوانین کشاورزی صنعتی
ایزو 11801 مربوط به فنآوری اطلاعات - اساس عمومی کابل کشی برای مشتریان
ایزو 11898 مربوط به وسایل حمل و نقل جاده‌ای - شبکه کنترل کننده CAN
ایزو 12006 مریوط به ساختمان های اطلاعاتی
ایزو 13239 مربوط به کنترل سطح بالای پیوند های داده‌ای HDLC
ایزو 13239 مربوط به اس.کیو.ال چند رسانه ای
ایزو 13250 مربوط به سرفصل نقشه‌ها
ایزو 13346 مربوط به سرعت و ساختمان داده‌ها برای رایت
ایزو 13370 مربوط به خصوصیات گرمایشی ساختمان - انتقال گرما از طریق زمین
ایزو 13406 مربوط به وسائل آرگونومی برای کار

 • ایزو 1-13406:1999 مربوط به وسائل آرگونومی - مقدمه و معرفی
 • ایزو 2-13406:1002 مربوط به وسائل آرگونومی - پانل های تخت

ایزو 13407:1999 مربوط به طراحی مراکز انسانی برای سیستم متعامل
ایزو 13450 مربوط به فرمت فیلم های 110 میلیمتری
ایزو 13485:2003 مربوط به مدیریت جامع سیستم ها برای طراحی و تولید ابزار پزشکی
ایزو 13490 مربوط به فنآوری اطلاعات - برای دیسک ها و فایل یکبار خوانشی و یکبار بازنویسی
ایزو 1-13567 مربوط به فنون مستندسازی محصولات
ایزو 13568:2002 مربوط به فنآوری اطلاعات - فرمت زی Z
ایزو 13616 شمارگذاری حساب های بانکی IBAN
ایزو 1-13849 اصول عمومی طراحی سیستم های کنترل برای تشکیلات امن و سالم
ایزو 13818 مربوط به فرمت فایل های تصویری - MPEG2
ایزو 14000 مربوط به استانداردهای مدیریت محیطی
ایزو 14001 مربوط به مدیریت محیطی
ایزو 14064 مربوط به گازهای گلخانه ای
ایزو 14230 مربوط به وسائل حمل و نقل جاده‌ای - سیستم تشخیصی

 • ایزو 1-14230 لایه‌های فیزیکی
 • ایزو 2-14230 مربوط به لایه‌های پیوند داده ها
 • ایزو 3-14230 مربوط به استعمال لایه‌ها و طبقه بندی
 • ایزو 4-14230 مربوط به لوازم خروج مایع - سیستم به هم پیوسته

ایزو 14443 مربوط به کارت های شناسایی - کارتهای تماسی و مجاورتی
ایزو 14496 مربوط به فرمت فایل های تصویری - MPEG4
ایزو 14644 مربوط به استاندارد های نظارت محیطی - سیستم های تهویه مطبوع

 • ایزو 1-14644 مربوط به طبقه بندی دستگاه‌های تهویه مطبوع
 • ایزو 2-14644 مربوط به آزمایش و نمایش دادن درستی کار
 • ایزو 3-14644 مربوط به مقیاس ها و میزان های جهانی
 • ایزو 4-14666 مربوط به میزان های طراحی , ساختمان و شروع کار
 • ایزو 5-14644 مربوط به عملیات
 • ایزو 6-14644 مربوط به لغات تخصصی
 • ایزو 7-14644 مربوط به دستگاه‌های جداکننده
 • ایزو 8-14644 مربوط به طبقه بندی ذرات مولکولی ناپاک معلق در هوا
 • ایزو 9-14644 مربوط به استانداردهای صافی های تمیز کننده

ایزو 14651 مربوط به فنآوری اطلاعات - واخواست رشته‌ای جهانی
ایزو 1-14698 مربوط به کنترلر های Bio-contamination

 • ایزو 2-14698 مربوط به سنجش و تفسیر Bio-contamination

ایزو 14850 مربوط به فنآوری اطلاعات - پردازش توزیع باز
ایزو 14755 مربوط به رمز گشایی داده‌ای ورودی
ایزو 14882 مربوط به زبان برنامه نویسی ++C
ایزو 14915 مربوط به نرم افزار آرگونومیک برای پایانه‌های چند رسانه‌ای کاربرها

 • ایزو 1-14915 مربوط به اصول کلی طراحی
 • ایزو 2-14915 مربوط به ابزار ناوبری چند رسانه‌ای
 • ایزو 1-14915:2002 مربوط به اصول کلی
 • ایزو 2-14915:2003 مربوط به ابزار ناوبری چند رسانه‌ای
 • ایزو 3-14915:2002 مربوط به رجحان رسانه‌ای و ترکیب

ایزو 14971 مربوط به وسائل پزشکی و دارویی - مدیریت ریسک برای اقلام دارویی و پزشکی
ایزو 14977 مربوط به بسط سیستم بکوس (سیستمی برای توصیف ترکیب یک زبان و قابل استفاده برای عرضه قالبهای دادهای و زبانهای رایانهای)
ایزو 15000 مربوط به زبان های برنامه نویسی اینترنت ای - ebXML نوع ساده شدهٔ زبان برنامه نویسی اس.جی.اک.ال SGML

 • ایزو 1-15000 مربوط به پروتکل های هماهنگی
 • ایزو 2-15000 مربوط به مشخصات خدمات پیغام رسان
 • ایزو 3-15000 مربوط به ساختار اطلاعاتی ریجیستری
 • ایزو 4-15000 مربوط به مشخصات خدمات ثبت کردن
 • ایزو 5-15000 مربوط به مشخصات و امکانات تکنیکی هسته‌های ebXML

ایزو 15033 مربوط به رویه‌های مورد نیاز برای پیغام رسانی
ایزو 15099 مربوط به خصوصیات گرمایشی پنجره‌ها و در ها
ایزو 15189 مربوط به آزمایشگاه‌های پزشکی - شرایط خاص برای کیفیت و کفایت
ایزو 15288 مربوط به مهندسی سیستم ها - روند گردونهٔ حیات سیستم
ایزو 15289 مربوط به مهندسی سیستم و نرم افزار - شامل خود سیستم و گردونهٔ حیات نرم افزار ها
ایزو 15291 مربوط به فنآوری اطلاعات - زبان های برنامه نویسی
ایزو 15408 مربوط به معیار های عمومی و معمول - معیار های عمومی برای فنآوری اطلاعات
ایزو 15434 مربوط به بارکد های نوع ماتریسی
ایزو 15444 مربوط به فرمت فایل های تصویری - JPEG 2000
ایزو 15445 مربوط به استانداردهای برنامه نویسی تحت وب - اچ.تی.ام.ال HTML
ایزو 15504 مربوط به نرم افزار فریم ورک (Framework) برای ارزیابی چگونه کارکردن نرم افزارهای سیستم عامل
ایزو 13-15614:2002 مربوط به استانداردها و خصوصیات جوشکاری
ایزو 15686 مربوط به برنامه ریزی خدمات حیاتی در ده بخش
ایزو 15693 مربوط به دستگاه‌های گیرنده و فرستنده یا ترنسپوندر ها - دستگاه گیرنده یا اداری که به محض دریافت پیغام مخابره ای , به طور خودکار آن را جواب می دهد
ایزو 15706 مربوط به استانداردهای بین المللی شماره دستگاه‌های دوگانه صوتی و تصویری
ایزو 15707 مربوط به استانداردهای بین المللی کدگذاری Musical Work
ایزو 15836 مربوط به مجموعه خواص هسته‌های فرا داده دوبلین ای
ایزو 15897 مربوط به استانداردهای ریجیستر کردن در سیستم عامل یونیکس
ایزو 15924 مربوط به کدهای مورد استفاده در نامگذاری اسکریپت ها
ایزو 15930 مربوط به فرمت فایل های خوانشی - پی.دی.اف PDF
ایزو 15948:2003 مربوط به فرمت فایل های تصویری - پی.ان.جی PNG
ایزو 16500 مربوط به استانداردهای عمومی دستگاه‌های دیجیتال صوتی و تصویری
ایزو 16071:2003 مربوط به آگونومی در تعامل با سیستم های انسانی
ایزو 16262 مربوط به اسکریپت های شرکت های کامپیوتری اروپا
ایزو 16750 مربوط به وسائل حمل و نقل جاده‌ای - شرایط محیطی و سازگاری وسائل الکترونیکی
ایزو 16949 مربوط به سیستم مدیریت کیفیت - الزامات مخصوص
ایزو 16982:2002 مربوط به آرگونومی در تعامل با محیط های انسانی
ایزو 17024:2003 مربوط به امکانات و شرایط لازم برای حفظ ایمنی در محیط های کاری
ایزو 17025 مربوط به استانداردهای عمومی برای کفایت در آزمایش - آزمایشگاه‌ها
ایزو 17776 مربوط به استانداردهای صنایع تولید کنندهٔ نفت خام
ایزو 17799 مربوط به فنآوری اطلاعات - رمزهای تمرینی برای مدیریت امنیت اطلاعات
ایزو 17894 مربوط به استانداردهای کشتی ها و زیر دریایی ها - لازمه‌های الکترونیک و رایانه‌ای
ایزو 7-18000 مربوط به استانداردهای رادیو های و مکانیاب های بی سیم
ایزو 18004 مربوط به استاندارد سازی کدهای کیو.آر QR
ایزو 18009 مربوط به فنآوری اطلاعات - زبان های برنامه نویسی
ایزو 18152:2003 مربوط به آرگونومی و تعامل با سیستم های انسانی - ارزیابی
ایزو 18185 مربوط به استانداردهای بی سیم دریایی برای رادیو ها و مکانیاب های بی سیم
ایزو 18245 مربوط به استانداردهای انتسابی به کدهای بازرگانی - MCC برای عمدتا" خرده فروشی ها
ایزو 18529:2000 مربوط به آرگونومی در تعملات سیستم انسانی - گردونه حیات مراکز انسانی
ایزو 18629 مربوط به استانداردهای زبان برنامه نویسی PSL
ایزو 18629 مربوط به استانداردهای فایل های خوانشی - PDF
ایزو 19011 مربوط به استانداردهای فراهم کننده حسابرسی بر مدیریت محیطی و کیفیت
ایزو 1-19092 مربوط به سیستم های اقتصادی - امنیتی - قالب شیوه امنیتی
ایزو 2-19092 مربوط به سیستم های اقتصادی - امنیتی - هم خوانی پیغام ها و امکانات نهفته
ایزو 19101 مربوط به اطلاعات جغرافیایی - الگو های مرجع
ایزو 19105 مربوط به اطلاعات جغرافیایی - متابعت و پیروی و آزمایش
ایزو 19107 مربوط به اطلاعات جغرافیایی - روش های فاصله‌ای و فضایی
ایزو 19108 مربوط به اطلاعات جغرافیایی - روش های گرمایی
ایزو 19109 مربوط به اطلاعات جغرافیایی - قوانین برای روش های به کارگیری
ایزو 19110 مربوط به اطلاعات جغرافیایی - اسلوب شناسی خصیصه‌های فهرست بندی شده
ایزو 1-19111 مربوط به اطلاعات جغرافیایی - مختصات فضایی
ایزو 2-19111 مربوط به اطلاعات جغرافیایی - منابع فضایی به وسیله تشخیص دهنده‌ها
ایزو 19113 مربوط به اطلاعات جغرافیایی - اصول کیفیتی
ایزو 19114 مربوط به اطلاعات جغرافیایی - روند های ارزشیابی کیفیت
ایزو 19115 مربوط به اطلاعات جغرافیایی - فرا داده‌ها
ایزو 19123 مربوط به اطلاعات جغرافیایی - اصول پوششی
ایزو 19128 مربوط به اطلاعات جغرافیایی - سرویس های وب مپ - خدمات نقشه‌های منتشر شده از طریق اینترنت و یا شبکه‌های بی سیم
ایزو 19131 مربوط به اطلاعات جغرافیایی - مشخصات اطلاعات تولیدی
ایزو 19136 مربوط به اطلاعات جغرافیایی - سیسنم کدگذاری جغرافیایی برای کامپیوتر
ایزو 19501 مربوط به زبان برنامه نویسی یو.ام.ال UML
ایزو 19502 مربوط به ام.ا.اف
ایزو 19503 مربوط به فراداده‌های مبادلاتی در زبان برنامه نویسی ایکس.اک.ال - XMI
ایزو 19757 مربوط به زبان برنامه نویسی دی.اس.دی.ال

DSDL

 • ایزو 2-19757 مربوط به زبان های برنامه نویسی - ارزیابی دستور زبانی
 • ایزو 3-19757 مربوط به زبان های برنامه نویسی - ارزیابی روالی

ایزو 19770 مربوط به فنآوری اطلاعات - مدیریت دارایی نرم افزار
ایزو 19790 مربوط به امکانات امنیتی برای مدل های نهفته - FIPS
ایزو 19794 مربوط به فنآوری اطلاعات - تعیین ویژگی های بیولوژیک و زیستی با فرمت انتقال داده‌های بیولوژیک برای تشخیص هویت

 • ایزو 1-19794:2006 مربوط به قالب کار
 • ایزو 2-19794:2005 مربوط به ( FMD ( Finger minutiae data - انگشت نگاری
 • ایزو 3-19794:2006 مربوط به اطلاعات طیفی انگشت نگاری
 • ایزو 4-19794:2005 مربوط به اطلاعات انگشت نگاری
 • ایزو 5-19794:2005 مربوط به اطلاعات صورت اشخاص
 • ایزو 6-19794:2005 مربوط به اطلاعات عنبیه افراد
 • ایزو 7-19794:2007 مربوط به اطلاعات سری های زمانی دست خط و امضا
 • ایزو 8-19794:2006 مربوط به اطلاعات الگوی استخوانی انگشت
 • ایزو 9-19794:2007 مربوط به اطلاعات آوند ی
 • ایزو 10-19794:2007 مربوط به اطلاعات هندسی نقاشی سیاه دست

 

ایزو ۲۰۰۰۰ تا ایزو ۲۹۹۹۹

ایزو 20000:2005 مربوط به مدیریت آی.تی
ایزو 20022 مربوط به سرویس های اقتصادی - صنایع اقتصادی جهانی
ایزو 20943 مربوط به فنآوری اطلاعات - روند دستبابی به ریجیسترهای فراداده

 • ایزو 1-20943:2003 مربوط به عناصیر داده‌ای
 • 3-20943:2004 مربوط به ارزش و خاصیت های دامنه اینترنتی

ایزو 22000 مربوط به صنایع غذایی - ویژگی های عمومی برای تمام صنایع مرتبت در زنجیره صنایع غذایی
ایزو 22003 مربوط به مدیریت سلامت غذایی - ویژگی ها برای بدن انسان
ایزو 22250 مربوط به زبان معیار توصیفی برای ایکس.ام.ال

 • ایزو 1-22250:2002 مربوط به معیارهای توصیفی برای هسته‌های ریلکس RELAX

ایزو 22399:2007 مربوط به امنیت اجتماعی - راهنما برای آمادگی و اجرا
ایزو 23270:2003 مربوط به برنامه نویسی #C
ایزو 23360 مربوط به استانداردهای سیستم لینوکس

 • ایزو 1-23360 مربوط به ویژگی های عمومی
 • ایزو 2-23360 مربوط به ساختارمندی IA32 بیت
 • ایزو 3-23360 مربوط به ساختارمندی IA64 بیت
 • ایزو 4-23360 مربوط به ساختارمندی AMD64 بیت
 • ایزو 5-23360 مربوط به ساختارمندی PPC32 بیت
 • ایزو 6-23360 مربوط به ساختارمندی PPC64 بیت
 • ایزو 7-23360 مربوط به ساخنارمندی S390
 • ایزو 8-23360 مربوط به ساختارمندی S390

ایزو 23950 مربوط به استانداردهای کتابخانه‌ای - قوانین برای جستجو و بازیافت اطلاعات
ایزو 24727 مربوط به کارت های شناسایی - کارت های مدار مجتمع

 • ایزو 1-24727 مربوط به طراحی و قالب بندی
 • ایزو 2-24727 مربوط به کارت های اینترفیس عمومی
 • ایزو 3-24727 مربوط به امکانات و شرایط وصل شدن
 • ایزو 4-24727 مربوط به مدیریت کنندهٔ سیستم آی.پی.آی ( سیستم های متعامل درونی سیستم عامل)
 • ایزو 5-24727 مربوط به آزمایش
 • ایزو 6-24727 مربوط به روند اختیار ثبت برای تصدیق

ایزو 24762:2008 مربوط به فنآوری اطلاعات - فنون امنیتی - راهنما برای مبادلات اطلاعاتی
ایزو 25961 مربوط به تمرینات توصیه شده برای طراحی و شرح نرم افزار
ایزو 26000 مربوط به راهنما هایی درباره مسئولیت های اجتماعی
ایزو 26300 مربوط به فرمت ا.دی.اف - odf.
ایزو 27001 مربوط به فنآوری اطلاعات - فنون امنیتی - سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ایزو ۳۰۰۰۰ تا ایزو ۳۹۹۹۹

ایزو 32000 مربوط به فرمت فتیل های خوانشی - پی.دی.اف
ایزو 38500 مربوط به شخصیت حقوقی نظارت بر فنآوری اطلاعات


نظرات() 


برچسب ها: فهرست استانداردهای ایزو ،
Cialis pills
یکشنبه 2 تیر 1398 08:50 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
achat cialis en suisse cialis professional yohimbe enter site 20 mg cialis cost cialis taglich where do you buy cialis order generic cialis online cialis price in bangalore cialis dosage buy original cialis cialis soft tabs for sale
http://maugranaf.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 05:40 ق.ظ

You actually revealed it terrifically.
generic low dose cialis cipla cialis online prix cialis once a da tadalafil 10 mg cialis generika cialis en 24 hora cialis manufacturer coupon enter site 20 mg cialis cost cialis lilly tadalafi generic cialis at the pharmacy
http://osagas.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 12:58 ب.ظ

Awesome posts. With thanks.
precios de cialis generico try it no rx cialis cialis daily new zealand cost of cialis cvs cialis sicuro in linea cialis 5mg billiger look here cialis order on line generic cialis at the pharmacy cialis generic tadalafil buy buy cialis online cheapest
http://prepaden.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:07 ب.ظ

Very good facts. Cheers!
cialis coupon weblink price cialis enter site very cheap cialis cialis professional from usa canadian drugs generic cialis cialis 20 mg effectiveness cialis generique 5 mg cialis daily cialis generico online cialis generico milano
http://propexun.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 05:24 ق.ظ

You actually mentioned it very well.
cialis qualitat viagra vs cialis buying cialis overnight cialis arginine interactio wow cialis 20 buy name brand cialis on line buy brand cialis cheap cialis coupons printable cialis 30 day trial coupon acquisto online cialis
http://paikuzbay.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:03 ب.ظ

Regards. A lot of stuff!

cialis online deutschland compare prices cialis uk where cheapest cialis cialis dose 30mg side effects for cialis acquistare cialis internet cialis generika in deutschland kaufen cialis et insomni cialis soft tabs for sale how to purchase cialis on line
http://cinpanften.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:12 ب.ظ

You stated that very well!
cialis 20 mg effectiveness cialis super acti canadian drugs generic cialis viagra vs cialis interactions for cialis cialis e hiv viagra vs cialis cialis online nederland cialis official site buying brand cialis online
http://bowfkurte.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:00 ق.ظ

Very good postings, Regards!
cialis 5 mg schweiz cialis 20mg link for you cialis price cialis pills boards cialis prezzo in linea basso canadian cialis cialis 5 mg buy cialis online nederland when will generic cialis be available cialis price thailand
http://raycrowmand.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 03:16 ق.ظ

Incredible a lot of beneficial info!
fast cialis online cialis generico click here to buy cialis viagra vs cialis vs levitra order generic cialis online cialis dosage we use it 50 mg cialis dose cialis uk cialis tadalafil online cialis 30 day sample
http://chokyrza.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:30 ب.ظ

Beneficial info. Appreciate it!
preis cialis 20mg schweiz cialis generico cialis for sale cialis alternative import cialis we choice cialis pfizer india cialis manufacturer coupon side effects for cialis cialis 5mg billiger estudios de cialis genricos
http://amsalte.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:26 ب.ظ

Really plenty of excellent tips!
rx cialis para comprar cialis venta a domicilio costo in farmacia cialis canadian cialis can i take cialis and ecstasy order generic cialis online cialis daily cialis generic tadalafil buy cialis generic tadalafil buy cost of cialis per pill
http://destbaclraf.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 04:02 ق.ظ

Thanks, Plenty of advice.

cialis rezeptfrei cialis wir preise cialis pills boards cialis dose 30mg link for you cialis price low cost cialis 20mg cialis generique generic cialis tadalafil acheter cialis meilleur pri i recommend cialis generico
cialis online pharmacy reviews
جمعه 24 خرداد 1398 01:59 ب.ظ

Many thanks, A lot of material!

cialis lowest price dose size of cialis walgreens price for cialis side effects for cialis weblink price cialis does cialis cause gout canadian cialis cialis rezeptfrei ou trouver cialis sur le net cialis et insomni
Cialis 20 mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:32 ب.ظ

Thanks. Plenty of info.

side effects for cialis tadalafil 20 mg order cialis from india does cialis cause gout cialis 20 mg cost cipla cialis online cialis italia gratis cialis 20 mg effectiveness canadian cialis cialis side effects
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:30 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis reviews cialis en mexico precio cialis coupon buy cialis uk no prescription cialis generico online prices for cialis 50mg cialis pills boards order generic cialis online cialis canada on line cialis uk next day
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 12:41 ب.ظ

You actually reported this effectively!
sialis cialis daily dose generic cialis for sale south africa venta de cialis canada cialis italia gratis cialis reviews tadalafil we recommend cialis best buy cialis baratos compran uk cialis generika in deutschland kaufen
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 07:11 ق.ظ

Thanks, Plenty of info!

cialis preise schweiz low cost cialis 20mg cialis canadian drugs generic cialis at the pharmacy cialis 20mg cialis en 24 hora generic cialis at walmart enter site very cheap cialis generic cialis soft gels only now cialis for sale in us
http://canadianpharmacyes.com/
شنبه 24 فروردین 1398 12:32 ق.ظ

Thank you, Plenty of write ups!

canada online pharmacies for men canadian pharmaceuticals for usa sales canadian prescriptions online serc 24 mg canadianpharmacyusa24h is it legal north west pharmacy canada pharmacy times cialis canadian pharmacy canadian medications, liraglutide canada online pharmacies canadian pharmaceuticals nafta
buy tadalafil pills
جمعه 16 آذر 1397 08:15 ق.ظ

You explained it wonderfully!
we use it 50 mg cialis dose order generic cialis online acheter du cialis a geneve where to buy cialis in ontario cialis online il cialis quanto costa cialis rezeptfrei generic cialis pro cialis arginine interactio cialis herbs
buy cialis online safely
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:06 ب.ظ

Wow tons of very good facts.
tadalafil cialis daily dose generic click now cialis from canada we use it cialis online store cialis prezzo al pubblico cialis generic tadalafil buy generic cialis tadalafil cialis baratos compran uk cialis for sale
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:21 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
tadalafil 20 mg cialis daily cialis 5mg billiger cialis purchasing prezzo cialis a buon mercato cialis vs viagra we use it cialis online store cialis generisches kanada cialis 50 mg soft tab cialis prezzo in linea basso
buy cialis cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 05:54 ق.ظ

Amazing content. Many thanks!
order cialis from india acheter cialis kamagra cialis generico lilly we like it cialis price ou trouver cialis sur le net interactions for cialis cheap cialis tadalafil what is cialis cialis generic
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 05:51 ب.ظ

Thanks a lot! An abundance of posts!

cialis taglich we choice free trial of cialis cialis canada cialis online napol overnight cialis tadalafil where cheapest cialis cialis prices fast cialis online cialis reviews interactions for cialis
buy cialis uk
دوشنبه 12 آذر 1397 05:35 ق.ظ

Fantastic data. Thanks.
cialis lowest price cialis herbs free cialis how to buy cialis online usa only here cialis pills cialis daily reviews cialis qualitat wow look it cialis mexico cialis alternative cialis side effects
cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 05:19 ب.ظ

With thanks! A lot of posts.

cialis tablets cialis dosage comprar cialis navarr rx cialis para comprar brand cialis generic ou trouver cialis sur le net cialis prezzo al pubblico fast cialis online buy cialis online cialis sale online
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 05:10 ق.ظ

You said it nicely.!
buy brand cialis cheap cialis alternative venta cialis en espaa cialis pills we like it cialis soft gel cost of cialis cvs how does cialis work how does cialis work buy cialis calis
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 05:49 ب.ظ

You explained it effectively.
rezeptfrei cialis apotheke cialis 30 day sample cialis prezzo in linea basso rezeptfrei cialis apotheke dose size of cialis cialis 5mg how to purchase cialis on line cialis manufacturer coupon look here cialis order on line tadalafilo
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 04:47 ق.ظ

Excellent advice. Cheers.
the best choice cialis woman cialis billig cialis canada on line generic cialis pill online cialis daily dose generic viagra vs cialis vs levitra tadalafil generic estudios de cialis genricos costo in farmacia cialis we choice free trial of cialis
buy cials online
جمعه 9 آذر 1397 05:31 ب.ظ

You said it adequately.!
5 mg cialis coupon printable side effects for cialis generic cialis in vietnam recommended site cialis kanada cialis generic tadalafil buy we choice cialis pfizer india cialis lowest price cialis professional from usa recommended site cialis kanada buy original cialis
buy cialis us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 05:46 ق.ظ

Well voiced truly. .
cialis generika cialis en 24 hora side effects for cialis the best site cialis tablets cialis uk next day generic cialis at the pharmacy side effects of cialis generic cialis at the pharmacy buy cialis uk no prescription cialis baratos compran uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30