تبلیغات
اقتصاد بازرگانی - قیمت گذاری
دوشنبه 11 مهر 1390

قیمت گذاری

• نوشته شده توسط: ئاسو

‌قیمت از نظرلغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌ای كالا و خدمت كه به صورت واحد پول بیان می‌شود.
بر این اساس، ‌قیمت‌گذاری‌ بطور ساده‌ یعنی‌ تعیین‌ قیمت‌ برای‌ كالا یا خدمت‌. قیمت‌گذاری‌ فعالیتی‌ است‌ كه‌ باید تكرار شود و فرایندی‌ مداوم‌ و پیوسته‌ است. این‌ تداوم‌ ناشی‌ از تغییرات‌ محیطی‌ و نبود‌ ثبات‌ در شرایط‌ بازار است‌ كه‌ لزوم‌ تكرار این فرایند را توجیه می‌كند.

اهداف قیمت گذاری
بطور كلی اهدافی كه شركتها از قیمت‌گذاری دنبال می‌كنند به پنج گروه زیر تقسیم می‌شود:

1 - ادامه حیات
این هدف برای شركتهایی مناسب است كه با ظرفیت مازاد، رقابت شدید و تغییرات دائمی مصرف كنندگان دچار مشكل شده‌اند. چنانچه قیمت بتواند هزینه‌های متغیر و برخی از هزینه‌های ثابت را پوشش دهد، شركت می‌تواند همچنان به حیات تجاری خود ادامه دهد.

2 - به حداكثر رساندن سود فعلی
برای اینكه شركتی بتواند سود كنونی خود را به حداكثر برساند، باید تقاضا و هزینه‌های مربوط به قیمتهای مختلف را برآورد كند و آنگاه قیمتی را انتخاب كند كه بیشترین سود جاری، جریان نقدی یا بازده سرمایه را برای شركت به ارمغان آورد. البته در صورت تاكید بیش از حد بر سود جاری و عدم توجه به اثرات ناشی از سایر متغیرهای آمیزه بازاریابی، واكنشهای احتمالی رقبا و محدودیتهای قانونی، در بلندمدت عملكرد شركت را به مخاطره خواهد انداخت.

3 - به حداكثر رساندن سهم بازار
برخی شركتها این هدف را در پیش می‌گیرند، زیرا بر این باورند كه دست‌یابی به حجم فروش بیشتر باعث خواهد شد، بهای تمام شده هر واحد كاهش یابد و درنتیجه در بلندمدت به سود بیشتری دست ‌یابند. به عبارت دیگر چنین شركتهایی برای رسوخ در بازار ، قیمتهای خود را در پایین‌ترین سطح تعیین می‌كنند. این استراتژی می‌تواند در شرایط زیر مناسب باشد:
_ بازار بیش از اندازه نسبت به قیمت حساسیت نشان می‌دهد، در نتیجه قیمت پایین موجب رشد بازار خواهد شد.
_ با كسب تجربه هزینه‌های تولید و توزیع كاهش خواهد یافت.
_ قیمت پایین موجب از صحنه خارج شدن رقبا می‌شود.

4 - كشیدن عصاره بازار
برخی از شركتها ترجیح می‌دهند قیمتها را در سطح بالا تعیین كنند و بدین وسیله عصاره بازار را بكشند. شركتها در شرایط زیر می‌توانند به این هدف دست یابند:
_ وجود تعداد زیادی خریدار و بالا بودن میزان تقاضا در بازار
_ تعیین قیمت اولیه در سطح بالا باعث جلب توجه شركتهای رقیب به بازار نشود.
_ تعیین قیمت در سطح بالا این تصور را در ذهن خریداران ایجاد كند كه شركت و محصولات آن نسبت به رقبا در سطحی بالاتر قرار دارد.

5 - پیشرو شدن از نظر كیفیت
شركتهایی كه هدف آنها عرضه محصولات باكیفیت بالاست و می‌خواهند از این نظر در بازار پیشرو شوند، محصولاتی برتر و با قیمتهای بالاتر به بازار عرضه می‌كنند. آنها محصولاتی باكیفیت بسیار بالا به بازار عرضه می‌كنند و نیز این محصولات دارای ویژگیهای خاصی هستند كه می‌توانند منافع و مزایای بیشتری به خریداران ارائه كنند. چنین شركتهایی می‌توانند قیمتها را در سطحی بالاتر تعیین كنند.

عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌

‌ ‌برای‌ قیمت‌گذاری‌ درست‌ و رضایت‌بخش‌ باید عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌ را شناسایی‌ و آنها را تنظیم‌ كرد. سه‌ دسته‌ كلی‌ عوامل‌ بر تصمیمات‌ قیمت‌گذاری‌ موثرند. كه‌ عبارتند از:
1 - عوامل‌ سازمانی: آنهایی‌ هستند كه‌ بر قیمت‌گذاری‌ موثرند و با منابع‌ و اهداف‌ سازمان‌ سروكار دارند. مانند: چرخه‌ عمر محصول، و پورتفولیوی‌ قیمت‌گذاری‌ خط‌ محصول‌.
2 - عوامل‌ مشتری: عواملی‌ هستند كه‌ از طرف‌ مشتری‌ بر قیمت‌گذاری‌ موثرند زیرا بین‌ قیمت‌ و تقاضا رابطه‌ معكوس‌ وجود دارد.
3 - عوامل‌ بازار: عواملی‌ هستند كه‌ از طرف‌ بازار بر قیمت‌گذاری‌ موثرند. مانند: محیط‌ و رقابت‌. این‌ عوامل‌ را به‌ دو دسته‌ تقسیم‌ می‌كند:

_ عوامل‌ درونی: اهداف‌ بازاریابی، استراتژی‌ آمیخته‌ بازاریابی، هزینه‌ و ملاحظات‌ سازمانی

_ عوامل‌ بیرونی: ماهیت‌ تقاضا و بازار رقابت، اقتصاد، دولت، واسطه‌ها

مراحل قیمت‌گذاری
مرحله اول: تعیین هدف بلندمدت قیمت گذاری
در اولین مرحله باید هدف از قیمت گذاری تعیین شود. اهداف قیمت گذاری از تنوع بالایی برخوردارند كه در قسمت قبل توضیح داده شد.

مرحله دوم: تعیین میزان تقاضا
هر قیمتی منجربه ایجاد سطح متفاوتی از تقاضا می‌شود و از این رو، بر هدفهای بازاریابی شركت اثری متفاوت خواهد گذاشت. رابطه بین قیمت و تقاضا باعث می‌شود كه یك منحنی تقاضا به وجود آید. برای تعیین میزان تقاضا لازم است كه حساسیت تقاضا نسبت به قیمت، برآورد منحنی تقاضا و كشش تقاضا در برابر تغییر قیمت نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مرحله سوم: برآورد هزینه‌ها
در حالی كه تقاضا سقف قیمتی را كه شركت برای محصولات خود در نظر می‌گیرد، تعیین می‌كند، هزینه‌ها، كف را تعیین خواهند كرد. بر این اساس هر شركتی باید قیمتی را در نظر بگیرد كه بتواند هزینه‌های تولید، پخش و فروش محصول را پوشش دهد و برای كار و ریسكی كه شركت پذیرفته است، بازده معقولی ارائه كند.

مرحله چهارم: تجزیه تحلیل محصولات، قیمت‌ها و هزینه‌های شركت رقیب
هنگامی كه شركت با توجه به تقاضای بازار، قیمت و هزینه‌ها را برآورد می‌كند، باید هزینه‌ها و قیمتهای شركت‌های رقیب و واكنش آنها در برابر قیمت محصولات خود را مورد توجه قرار دهد و در محاسبات خود منظور كند.

مرحله پنجم: انتخاب روش قیمت گذاری
در این مرحله باید از بین روشهای متنوع قیمت‌گذاری روش مناسب را انتخاب كرد. بطور كلی روشهای قیمت‌گذاری عبارتند از:
_ قیمت‌گذاری بر مبنای افزودن به بهای تمام شده: در این روش كه ابتدایی‌ترین روش قیمت‌گذاری نیز محسوب می‌شود، قیمت با افزودن یك عدد استاندارد به بهای تمام شده تعیین می‌شود. این روش تنها زمانی كارساز واقع می‌شود كه قیمت تعیین شده بتواند فروش مورد انتظار را تضمین كند.

_ قیمت‌گذاری بر مبنای بازده مورد نظر: در این روش، شركت، قیمتی را تعیین می‌كند كه به یك نرخ بازده از سرمایه‌گذاری برسد. در اجرای این روش اگر شركت بتواند هزینه‌ها و فروش را به صورتی دقیق برآورد كند، بازده سرمایه مورد انتظار تحقق خواهد یافت. در غیر این‌صورت شركت به نتایج مورد انتظار دست پیدا نخواهد كرد.
قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش مورد تصور: در این روش، قیمت‌گذاری بر مبنای پنداشت خریداران در مورد ارزش محصول و نه بر پایه بهای تمام شده آن صورت می‌گیرد. سپس با استفاده از سایر اجزای تشكیل دهنده آمیزه بازاریابی، مانند تبلیغات، تلاش می‌شود تا بر ارزش مورد تصور در ذهن مشتریان افزوده شود. در بكارگیری این روش برای محصولات جدید به تحقیقات بازار نیاز است.

_ قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش: این روش بر این پایه قرار دارد كه قیمت باید نشان دهنده ارزش بالای محصول برای مشتریان باشد. در این روش شركت باید به اقداماتی دست بزند كه بدون اینكه به كیفیت محصول لطمه‌ای وارد آید، محصولات را با هزینه كمتری تولید كند و یا با عرضه آنها را به قیمت پایین‌تر، تعداد بیشتری از مشتریان حساس به قیمت را جذب كند. این روش بیشتر در خرده‌فروشیها مشاهده می‌شود.

_ قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ رایج: در این روش فروشگاهها قیمتهای محصولات خود را بر مبنای قیمت محصولات شركتهای رقیب می‌گذارند. در این حالت امكان دارد شركتی محصولات خود را یكسان، بیشتر یا كمتر از قیمت شركتهای عمده و رقیب عرضه كند. این روش هنگامی كه نتوان به راحتی هزینه‌ها را محاسبه كرد یا واكنش رقبا نامشخص است بكار برده می‌شود.

_ قیمت‌گذاری بر مبنای پیشنهادهای مهر و موم شده: این روش در مناقصه‌ها كاربرد دارد. هنگامی كه شركتها برای انجام پروژه‌ها، پیشنهادهای مهر و موم شده می‌دهند، قیمتها بصورت رقابتی تعیین می‌شود. در مناقصه، هر شركتی قیمت پیشنهادی را بر اساس انتظاراتی كه نسبت به قیمت شركتهای رقیب دارد تعیین می كند نه بر مبنای رابطه دقیق قیمت با هزینه‌های شركت یا تقاضای موجود.

مرحله ششم: انتخاب قیمت نهایی
روشهای قیمت‌گذاری مورد بحث در مرحله قبل، باعث می‌شوند كه دامنه قیمتهایی كه شركت می‌تواند انتخاب كند محدود شود و به قیمت نهایی برسد. البته شركت هنگام انتخاب قیمت نهایی ناگزیر است عوامل دیگر تاثیر گذار را نیز مورد توجه قرار دهد. برخی از این عوامل تاثیرگذار عبارتند از: قیمت‌گذاری بر مبنای روان‌شناسی، سایر اجزای آمیزه بازاریابی تاثیرگذار بر قیمت، سیاستهای قیمت‌گذاری شركت و اثر قیمت بر سایر گروهها


نظرات() 밤알바
پنجشنبه 24 مرداد 1398 04:35 ب.ظ
thanks in favor of sharing such a pleasant thinking piece of writing is good thats why i have read it entirely
http://canadianopharmacy.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:43 ق.ظ

Very good forum posts. Thanks.
drugstore online shopping reviews canadian cialis canada drugs canadian online pharmacies reviews Canadian Pharmacy USA online canadian discount pharmacies buy viagrow pro northwest pharmacies mail order northwest pharmacies online buy viagra 25mg
http://pakaca.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 05:39 ق.ظ

Well voiced genuinely! !
cialis generico buy original cialis bulk cialis cialis lowest price what is cialis we choice cialis pfizer india import cialis cialis flussig safe dosage for cialis generico cialis mexico
Cialis generic
یکشنبه 2 تیر 1398 01:39 ب.ظ

Thank you, Terrific stuff!
cialis 5 mg scheda tecnica cialis canada cialis authentique suisse prix cialis once a da india cialis 100mg cost dose size of cialis cialis 5mg cialis 200 dollar savings card weblink price cialis cialis generic tadalafil buy
http://castfana.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 11:03 ب.ظ

Wow many of awesome knowledge.
cialis uk cialis 20 mg effectiveness trusted tabled cialis softabs cialis efficacit cialis arginine interactio cialis daily how much does a cialis cost generic cialis with dapoxetine cialis canada on line where do you buy cialis
Buy cialis online
شنبه 1 تیر 1398 06:16 ق.ظ

Wonderful posts. Thanks a lot.
cialis flussig buy cialis cheap 10 mg pastillas cialis y alcoho cialis professional yohimbe dose size of cialis buy cialis sample pack brand cialis nl low cost cialis 20mg cipla cialis online discount cialis
Cialis pills
جمعه 31 خرداد 1398 02:21 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
tadalafil 20 mg chinese cialis 50 mg side effects of cialis cialis name brand cheap cialis 20 mg cut in half cialis online generic cialis levitra cialis 5 effetti collaterali cialis venta a domicilio tadalafil 10 mg
Cialis online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 09:46 ب.ظ

Regards, Lots of write ups.

acquistare cialis internet click here take cialis rezeptfrei cialis apotheke ou acheter du cialis pas cher when will generic cialis be available cialis generic availability callus buy cialis uk no prescription cialis coupon only now cialis for sale in us
Buy generic cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:58 ق.ظ

You actually said this adequately.
cialis generic availability cialis with 2 days delivery cialis generico achat cialis en suisse miglior cialis generico cialis generico lilly acquistare cialis internet acquistare cialis internet cialis therapie cialis sans ordonnance
Cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:42 ق.ظ

Thank you. Lots of info!

buying cialis overnight look here cialis cheap canada cialis without a doctor's prescription cialis coupons printable order cialis from india tadalafil 20 mg cialis from canada cialis rezeptfrei sterreich cialis without a doctor's prescription venta de cialis canada
best cialis prices
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:20 ب.ظ

Really lots of excellent tips.
cialis et insomni buy cialis cheap 10 mg cialis 5mg prix prices for cialis 50mg cialis coupon cialis generika in deutschland kaufen the best site cialis tablets tadalafil generic canadian discount cialis cialis for sale
cialis generic availability
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:44 ب.ظ

This is nicely put! !
5 mg cialis coupon printable cialis mit grapefruitsaft comprar cialis navarr we recommend cialis info cialis manufacturer coupon acquistare cialis internet deutschland cialis online brand cialis generic 5 mg cialis coupon printable cialis from canada
http://birthcomfi.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:49 ق.ظ

Fantastic postings. Thanks a lot.
we recommend cialis best buy venta cialis en espaa how to buy cialis online usa achat cialis en itali enter site very cheap cialis tesco price cialis cialis for sale cialis cipla best buy chinese cialis 50 mg cialis price in bangalore
Online cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:30 ب.ظ

You said it perfectly..
warnings for cialis costo in farmacia cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis 5 effetti collaterali cialis great britain cialis patent expiration import cialis tadalafil tablets we like it cialis soft gel tadalafilo
http://thrifacclas.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:55 ق.ظ

You actually suggested this terrifically.
only now cialis for sale in us tadalafil 5mg price cialis best only now cialis for sale in us sublingual cialis online cialis with 2 days delivery generic cialis low dose cialis blood pressure cialis kaufen bankberweisung best generic drugs cialis
http://nerransnis.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 11:54 ق.ظ

Thank you. I like this!
purchasing cialis on the internet acquisto online cialis cialis 50 mg soft tab wow cialis 20 effetti del cialis prescription doctor cialis buy cialis online nz discount cialis prices on cialis 10 mg low dose cialis blood pressure
http://tosshalto.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:42 ب.ظ

Point very well considered!.
cialis patent expiration acquisto online cialis online cialis cialis daily dose generic cialis generico lilly cialis flussig cialis for sale south africa cialis efficacit generic for cialis cialis pills in singapore
Cialis pills
جمعه 24 خرداد 1398 07:33 ق.ظ

You definitely made the point.
cialis generique where do you buy cialis how to buy cialis online usa acheter cialis meilleur pri cialis bula cialis generika in deutschland kaufen cialis 200 dollar savings card generic cialis soft gels cialis patentablauf in deutschland tarif cialis france
Cialis 20 mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:15 ب.ظ

Good facts. Thanks!
acheter du cialis a geneve buy name brand cialis on line wow cialis 20 cialis 30 day sample buy cialis online legal buy cialis online nz cialis coupons cialis generika cialis prices in england cialis generico online
http://wronressa.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:41 ق.ظ

You said that well!
how does cialis work cialis online free generic cialis cialis 05 tadalafilo cheap cialis cialis daily reviews acheter cialis kamagra cialis 20 mg effectiveness only here cialis pills
http://cifoundand.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:22 ب.ظ

This is nicely expressed. .
preis cialis 20mg schweiz we use it cialis online store 40 mg cialis what if i take cialis 10mg prix pharmaci cialis vs viagra cialis for daily use look here cialis order on line viagra cialis levitra cialis without a doctor's prescription pastillas cialis y alcoho
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 10:16 ق.ظ

Whoa plenty of valuable information!
wow cialis tadalafil 100mg buy brand cialis cheap calis cialis cuantos mg hay cialis coupons printable cialis price in bangalore cialis 30 day sample cheap cialis miglior cialis generico generic cialis in vietnam
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:14 ق.ظ

Awesome info. Many thanks.
tadalafil 10 mg cialis ahumada cost of cialis cvs cialis generico in farmacia cialis savings card cialis official site cialis prezzo in linea basso cialis 20 mg best price only now cialis 20 mg prescription doctor cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 11:15 ب.ظ

Excellent forum posts. Kudos.
price cialis wal mart pharmacy tadalafil 5mg cialis generic tadalafil buy tadalafil tablets cialis 5 mg cialis 5 effetti collaterali precios de cialis generico cialis 5 mg cialis billig cialis from canada
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 05:27 ب.ظ

Many thanks, Helpful information.
cialis italia gratis we recommend cialis info cialis 20 mg cost are there generic cialis only now cialis for sale in us low dose cialis blood pressure click here cialis daily uk cialis for sale cialis sans ordonnance cheap cialis
canadian medications
شنبه 7 اردیبهشت 1398 01:56 ق.ظ
erectile difficulty http://viagralim.us erectile difficulty !
Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I am going to revisit yet again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.
http://canadianpharmacyes.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 12:08 ب.ظ

You said this really well.
north west pharmacies canada trust pharmacy canada canada online pharmacies medication trust pharmacy canada reviews drugs for sale online northwestpharmacy canada pharmaceuticals online pharmacy near me canadian online pharmacies rated northwest pharmacies online
buy generic cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:40 ب.ظ

You made your position quite nicely!.
viagra vs cialis we use it cialis online store cialis usa cost cialis venta a domicilio cialis 30 day sample cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg buy cialis uk generic cialis pro cialis reviews
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:12 ق.ظ

Incredible a lot of very good tips!
cialis professional from usa low dose cialis blood pressure discount cialis bulk cialis fast cialis online generic low dose cialis cialis 5mg prix miglior cialis generico calis estudios de cialis genricos
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:40 ق.ظ

You made your point!
how do cialis pills work rezeptfrei cialis apotheke achat cialis en suisse preis cialis 20mg schweiz generic cialis at the pharmacy cialis australia org only here cialis pills cialis 20 mg best price cialis canadian drugs cialis pills price each
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30