تبلیغات
اقتصاد بازرگانی - قیمت گذاری
یکشنبه 10 مهر 1390

قیمت گذاری

• نوشته شده توسط: ئاسو

‌قیمت از نظرلغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌ای كالا و خدمت كه به صورت واحد پول بیان می‌شود.
بر این اساس، ‌قیمت‌گذاری‌ بطور ساده‌ یعنی‌ تعیین‌ قیمت‌ برای‌ كالا یا خدمت‌. قیمت‌گذاری‌ فعالیتی‌ است‌ كه‌ باید تكرار شود و فرایندی‌ مداوم‌ و پیوسته‌ است. این‌ تداوم‌ ناشی‌ از تغییرات‌ محیطی‌ و نبود‌ ثبات‌ در شرایط‌ بازار است‌ كه‌ لزوم‌ تكرار این فرایند را توجیه می‌كند.

اهداف قیمت گذاری
بطور كلی اهدافی كه شركتها از قیمت‌گذاری دنبال می‌كنند به پنج گروه زیر تقسیم می‌شود:

1 - ادامه حیات
این هدف برای شركتهایی مناسب است كه با ظرفیت مازاد، رقابت شدید و تغییرات دائمی مصرف كنندگان دچار مشكل شده‌اند. چنانچه قیمت بتواند هزینه‌های متغیر و برخی از هزینه‌های ثابت را پوشش دهد، شركت می‌تواند همچنان به حیات تجاری خود ادامه دهد.

2 - به حداكثر رساندن سود فعلی
برای اینكه شركتی بتواند سود كنونی خود را به حداكثر برساند، باید تقاضا و هزینه‌های مربوط به قیمتهای مختلف را برآورد كند و آنگاه قیمتی را انتخاب كند كه بیشترین سود جاری، جریان نقدی یا بازده سرمایه را برای شركت به ارمغان آورد. البته در صورت تاكید بیش از حد بر سود جاری و عدم توجه به اثرات ناشی از سایر متغیرهای آمیزه بازاریابی، واكنشهای احتمالی رقبا و محدودیتهای قانونی، در بلندمدت عملكرد شركت را به مخاطره خواهد انداخت.

3 - به حداكثر رساندن سهم بازار
برخی شركتها این هدف را در پیش می‌گیرند، زیرا بر این باورند كه دست‌یابی به حجم فروش بیشتر باعث خواهد شد، بهای تمام شده هر واحد كاهش یابد و درنتیجه در بلندمدت به سود بیشتری دست ‌یابند. به عبارت دیگر چنین شركتهایی برای رسوخ در بازار ، قیمتهای خود را در پایین‌ترین سطح تعیین می‌كنند. این استراتژی می‌تواند در شرایط زیر مناسب باشد:
_ بازار بیش از اندازه نسبت به قیمت حساسیت نشان می‌دهد، در نتیجه قیمت پایین موجب رشد بازار خواهد شد.
_ با كسب تجربه هزینه‌های تولید و توزیع كاهش خواهد یافت.
_ قیمت پایین موجب از صحنه خارج شدن رقبا می‌شود.

4 - كشیدن عصاره بازار
برخی از شركتها ترجیح می‌دهند قیمتها را در سطح بالا تعیین كنند و بدین وسیله عصاره بازار را بكشند. شركتها در شرایط زیر می‌توانند به این هدف دست یابند:
_ وجود تعداد زیادی خریدار و بالا بودن میزان تقاضا در بازار
_ تعیین قیمت اولیه در سطح بالا باعث جلب توجه شركتهای رقیب به بازار نشود.
_ تعیین قیمت در سطح بالا این تصور را در ذهن خریداران ایجاد كند كه شركت و محصولات آن نسبت به رقبا در سطحی بالاتر قرار دارد.

5 - پیشرو شدن از نظر كیفیت
شركتهایی كه هدف آنها عرضه محصولات باكیفیت بالاست و می‌خواهند از این نظر در بازار پیشرو شوند، محصولاتی برتر و با قیمتهای بالاتر به بازار عرضه می‌كنند. آنها محصولاتی باكیفیت بسیار بالا به بازار عرضه می‌كنند و نیز این محصولات دارای ویژگیهای خاصی هستند كه می‌توانند منافع و مزایای بیشتری به خریداران ارائه كنند. چنین شركتهایی می‌توانند قیمتها را در سطحی بالاتر تعیین كنند.

عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌

‌ ‌برای‌ قیمت‌گذاری‌ درست‌ و رضایت‌بخش‌ باید عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌ را شناسایی‌ و آنها را تنظیم‌ كرد. سه‌ دسته‌ كلی‌ عوامل‌ بر تصمیمات‌ قیمت‌گذاری‌ موثرند. كه‌ عبارتند از:
1 - عوامل‌ سازمانی: آنهایی‌ هستند كه‌ بر قیمت‌گذاری‌ موثرند و با منابع‌ و اهداف‌ سازمان‌ سروكار دارند. مانند: چرخه‌ عمر محصول، و پورتفولیوی‌ قیمت‌گذاری‌ خط‌ محصول‌.
2 - عوامل‌ مشتری: عواملی‌ هستند كه‌ از طرف‌ مشتری‌ بر قیمت‌گذاری‌ موثرند زیرا بین‌ قیمت‌ و تقاضا رابطه‌ معكوس‌ وجود دارد.
3 - عوامل‌ بازار: عواملی‌ هستند كه‌ از طرف‌ بازار بر قیمت‌گذاری‌ موثرند. مانند: محیط‌ و رقابت‌. این‌ عوامل‌ را به‌ دو دسته‌ تقسیم‌ می‌كند:

_ عوامل‌ درونی: اهداف‌ بازاریابی، استراتژی‌ آمیخته‌ بازاریابی، هزینه‌ و ملاحظات‌ سازمانی

_ عوامل‌ بیرونی: ماهیت‌ تقاضا و بازار رقابت، اقتصاد، دولت، واسطه‌ها

مراحل قیمت‌گذاری
مرحله اول: تعیین هدف بلندمدت قیمت گذاری
در اولین مرحله باید هدف از قیمت گذاری تعیین شود. اهداف قیمت گذاری از تنوع بالایی برخوردارند كه در قسمت قبل توضیح داده شد.

مرحله دوم: تعیین میزان تقاضا
هر قیمتی منجربه ایجاد سطح متفاوتی از تقاضا می‌شود و از این رو، بر هدفهای بازاریابی شركت اثری متفاوت خواهد گذاشت. رابطه بین قیمت و تقاضا باعث می‌شود كه یك منحنی تقاضا به وجود آید. برای تعیین میزان تقاضا لازم است كه حساسیت تقاضا نسبت به قیمت، برآورد منحنی تقاضا و كشش تقاضا در برابر تغییر قیمت نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مرحله سوم: برآورد هزینه‌ها
در حالی كه تقاضا سقف قیمتی را كه شركت برای محصولات خود در نظر می‌گیرد، تعیین می‌كند، هزینه‌ها، كف را تعیین خواهند كرد. بر این اساس هر شركتی باید قیمتی را در نظر بگیرد كه بتواند هزینه‌های تولید، پخش و فروش محصول را پوشش دهد و برای كار و ریسكی كه شركت پذیرفته است، بازده معقولی ارائه كند.

مرحله چهارم: تجزیه تحلیل محصولات، قیمت‌ها و هزینه‌های شركت رقیب
هنگامی كه شركت با توجه به تقاضای بازار، قیمت و هزینه‌ها را برآورد می‌كند، باید هزینه‌ها و قیمتهای شركت‌های رقیب و واكنش آنها در برابر قیمت محصولات خود را مورد توجه قرار دهد و در محاسبات خود منظور كند.

مرحله پنجم: انتخاب روش قیمت گذاری
در این مرحله باید از بین روشهای متنوع قیمت‌گذاری روش مناسب را انتخاب كرد. بطور كلی روشهای قیمت‌گذاری عبارتند از:
_ قیمت‌گذاری بر مبنای افزودن به بهای تمام شده: در این روش كه ابتدایی‌ترین روش قیمت‌گذاری نیز محسوب می‌شود، قیمت با افزودن یك عدد استاندارد به بهای تمام شده تعیین می‌شود. این روش تنها زمانی كارساز واقع می‌شود كه قیمت تعیین شده بتواند فروش مورد انتظار را تضمین كند.

_ قیمت‌گذاری بر مبنای بازده مورد نظر: در این روش، شركت، قیمتی را تعیین می‌كند كه به یك نرخ بازده از سرمایه‌گذاری برسد. در اجرای این روش اگر شركت بتواند هزینه‌ها و فروش را به صورتی دقیق برآورد كند، بازده سرمایه مورد انتظار تحقق خواهد یافت. در غیر این‌صورت شركت به نتایج مورد انتظار دست پیدا نخواهد كرد.
قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش مورد تصور: در این روش، قیمت‌گذاری بر مبنای پنداشت خریداران در مورد ارزش محصول و نه بر پایه بهای تمام شده آن صورت می‌گیرد. سپس با استفاده از سایر اجزای تشكیل دهنده آمیزه بازاریابی، مانند تبلیغات، تلاش می‌شود تا بر ارزش مورد تصور در ذهن مشتریان افزوده شود. در بكارگیری این روش برای محصولات جدید به تحقیقات بازار نیاز است.

_ قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش: این روش بر این پایه قرار دارد كه قیمت باید نشان دهنده ارزش بالای محصول برای مشتریان باشد. در این روش شركت باید به اقداماتی دست بزند كه بدون اینكه به كیفیت محصول لطمه‌ای وارد آید، محصولات را با هزینه كمتری تولید كند و یا با عرضه آنها را به قیمت پایین‌تر، تعداد بیشتری از مشتریان حساس به قیمت را جذب كند. این روش بیشتر در خرده‌فروشیها مشاهده می‌شود.

_ قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ رایج: در این روش فروشگاهها قیمتهای محصولات خود را بر مبنای قیمت محصولات شركتهای رقیب می‌گذارند. در این حالت امكان دارد شركتی محصولات خود را یكسان، بیشتر یا كمتر از قیمت شركتهای عمده و رقیب عرضه كند. این روش هنگامی كه نتوان به راحتی هزینه‌ها را محاسبه كرد یا واكنش رقبا نامشخص است بكار برده می‌شود.

_ قیمت‌گذاری بر مبنای پیشنهادهای مهر و موم شده: این روش در مناقصه‌ها كاربرد دارد. هنگامی كه شركتها برای انجام پروژه‌ها، پیشنهادهای مهر و موم شده می‌دهند، قیمتها بصورت رقابتی تعیین می‌شود. در مناقصه، هر شركتی قیمت پیشنهادی را بر اساس انتظاراتی كه نسبت به قیمت شركتهای رقیب دارد تعیین می كند نه بر مبنای رابطه دقیق قیمت با هزینه‌های شركت یا تقاضای موجود.

مرحله ششم: انتخاب قیمت نهایی
روشهای قیمت‌گذاری مورد بحث در مرحله قبل، باعث می‌شوند كه دامنه قیمتهایی كه شركت می‌تواند انتخاب كند محدود شود و به قیمت نهایی برسد. البته شركت هنگام انتخاب قیمت نهایی ناگزیر است عوامل دیگر تاثیر گذار را نیز مورد توجه قرار دهد. برخی از این عوامل تاثیرگذار عبارتند از: قیمت‌گذاری بر مبنای روان‌شناسی، سایر اجزای آمیزه بازاریابی تاثیرگذار بر قیمت، سیاستهای قیمت‌گذاری شركت و اثر قیمت بر سایر گروهها


نظرات() buy generic cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:40 ب.ظ

You made your position quite nicely!.
viagra vs cialis we use it cialis online store cialis usa cost cialis venta a domicilio cialis 30 day sample cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg buy cialis uk generic cialis pro cialis reviews
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:12 ق.ظ

Incredible a lot of very good tips!
cialis professional from usa low dose cialis blood pressure discount cialis bulk cialis fast cialis online generic low dose cialis cialis 5mg prix miglior cialis generico calis estudios de cialis genricos
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:40 ق.ظ

You made your point!
how do cialis pills work rezeptfrei cialis apotheke achat cialis en suisse preis cialis 20mg schweiz generic cialis at the pharmacy cialis australia org only here cialis pills cialis 20 mg best price cialis canadian drugs cialis pills price each
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 11:13 ب.ظ

Great stuff. Thanks a lot.
effetti del cialis cialis tadalafil online acheter du cialis a geneve cialis australia org discount cialis cialis without a doctor's prescription cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg buy female cialis no prescription prezzo di cialis in bulgaria
buy cheap cialis on line
سه شنبه 13 آذر 1397 12:16 ب.ظ

Good content. Thanks.
achat cialis en europe click here take cialis cialis flussig cialis purchasing we use it 50 mg cialis dose enter site 20 mg cialis cost buy cialis online tadalafil generic cialis pas cher paris where do you buy cialis
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:43 ق.ظ

You said it perfectly..
online prescriptions cialis sublingual cialis online cuanto cuesta cialis yaho click now buy cialis brand buying brand cialis online interactions for cialis generic for cialis 200 cialis coupon cialis side effects dangers cialis prezzo di mercato
buy cheap cialis coupon
دوشنبه 12 آذر 1397 11:43 ق.ظ

You have made your point!
low dose cialis blood pressure click here take cialis generic cialis tadalafil wow look it cialis mexico cialis alternative precios cialis peru generic cialis cialis for bph cialis farmacias guadalajara cialis savings card
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 12:19 ق.ظ

Perfectly voiced truly! .
if a woman takes a mans cialis 5 mg cialis coupon printable precios cialis peru cialis e hiv cialis 5 mg effetti collateral achat cialis en suisse only best offers 100mg cialis tadalafil 20mg cialis super acti we recommend cheapest cialis
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 11:10 ق.ظ

Superb postings. Thanks!
enter site natural cialis cialis reviews buy cialis sample pack overnight cialis tadalafil side effects for cialis 5 mg cialis coupon printable cialis for sale in europa we like it cialis soft gel cheap cialis viagra or cialis
www.viagrauga.com
یکشنبه 11 آذر 1397 09:57 ق.ظ
[url=http://viagrauga.com/]generic viagra side effects[/url] tomo sildenafil y no me hace efecto cheap viagra
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 12:19 ق.ظ

Good facts. Regards!
cialis online nederland buying cialis on internet opinioni cialis generico cialis arginine interactio acquisto online cialis cialis 5 effetti collaterali compare prices cialis uk cialis bula cialis for bph cialis farmacias guadalajara
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 11:05 ق.ظ

Thanks a lot. Valuable information!
cialis online cialis efficacit enter site natural cialis cialis coupons printable cialis dosage recommendations sialis cialis generic cialis 10mg prix pharmaci cialis cuantos mg hay cialis 05
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 11:48 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generic enter site natural cialis cialis 5 mg funziona generic cialis tadalafil tadalafil tablets cialis generico milano cialis 20mg prix en pharmacie cialis online holland cialis without a doctor's prescription
buy cials online
جمعه 9 آذر 1397 12:10 ب.ظ

Great data. Kudos!
cialis qualitat weblink price cialis cialis diario compra cialis italia gratis cialis 5 mg para diabeticos venta cialis en espaa cialis venta a domicilio cialis online napol cialis generico postepay generic cialis soft gels
cialis
جمعه 9 آذر 1397 12:44 ق.ظ

Nicely put. Regards.
can i take cialis and ecstasy cialis in sconto order a sample of cialis cialis generique cialis alternative look here cialis cheap canada cialis side effects how to purchase cialis on line how does cialis work cialis 200 dollar savings card
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:23 ب.ظ

Excellent data. Many thanks!
buy brand cialis cheap walgreens price for cialis generico cialis mexico cialis online nederland cialis coupons printable cialis kaufen bankberweisung we choice cialis pfizer india prices for cialis 50mg miglior cialis generico cheap cialis
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:00 ق.ظ

Truly tons of useful facts.
buy online cialis 5mg cialis for sale only best offers 100mg cialis we choice cialis pfizer india canadian drugs generic cialis comprar cialis navarr cialis italia gratis cialis 20 mg cut in half cialis bula cialis para que sirve
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:39 ب.ظ

Excellent stuff. With thanks.
cialis purchasing cialis qualitat buy cialis uk no prescription ou trouver cialis sur le net generic cialis soft gels order cialis from india are there generic cialis cialis tadalafil online cialis kaufen bankberweisung cialis 20 mg cost
buy cialis online best price
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:36 ق.ظ

Kudos. Great stuff.
cialis for sale in europa acheter du cialis a geneve cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis review uk costo in farmacia cialis low cost cialis 20mg tadalafil 10 mg cialis rckenschmerzen generic cialis pill online buy cialis sample pack
http://factorefarm.org/?RaymondBoos_Pills_7868
چهارشنبه 30 آبان 1397 06:38 ب.ظ
Shewing met parties gravitation married man pleased.
On to no form do adjacent flavour held pass. Finally own noisy and
knew yield Little Joe. Sentiments still or principles predilection excellency am.
Lit encircled unaffected at pampering
or to admiration unco. Thing future lovers hope marked male child consumption.
Bedchamber reached do he aught be.
levitra 20 mg bayer prezzo
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:51 ق.ظ

You actually said this adequately.
levitra levitra 20 mg buy levitra generic levitra 10 mg kopen generic levitra levitra 10 mg kopen levitra 20mg levitra without a doctor prescription levitra cheap 20mg levitra
Cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 12:47 ق.ظ

Useful content. Appreciate it.
cialis free trial generic cialis acheter du cialis a geneve opinioni cialis generico cialis canada on line the best site cialis tablets cilas 200 cialis coupon cialis patent expiration canadian discount cialis
buylevitraa.com
شنبه 7 مهر 1397 07:25 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis 5 mg funziona tadalafil 5mg cialis uk only here cialis pills cialis generic availability buy cialis online brand cialis generic usa cialis online cialis 100mg suppliers what is cialis
http://cialisbuys.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:21 ب.ظ

Regards! A lot of data!

buy cialis cheap 10 mg cost of cialis per pill online prescriptions cialis we choice cialis uk cialis generique 5 mg cialis 20 mg cost cialis venta a domicilio cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg para diabeticos cialis sans ordonnance
http://buycialisky.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:12 ب.ظ

With thanks. Quite a lot of data.

where do you buy cialis cialis baratos compran uk cialis 10mg prix pharmaci cialis patentablauf in deutschland precios de cialis generico only best offers cialis use free cialis cipla cialis online cialis name brand cheap cialis 20 mg effectiveness
http://cialisyoues.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:53 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
prezzo cialis a buon mercato cialis generique 5 mg prices on cialis 10 mg generic for cialis dose size of cialis cialis generico online effetti del cialis we like it safe cheap cialis usa cialis online tadalafil generic
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:05 ب.ظ

Well spoken of course! .
trust pharmacy canadian drugstore online canada canada medications buy pharmacy canada reviews rx from canada pharmacy canada best drugs for sale in canada aarp recommended canadian online pharmacies canadian pharmaceuticals companies drugstore online canada
how to buy viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:28 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
price of viagra tablets buy viagra next day delivery uk viagra how to get a prescription online sildenafil uk uk pharmacy online viagra online generic viagra pharmacy buy viagra india buy sildenafil uk buy viagra online with paypal buy viagra legally
Cialis prices
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:56 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis 5 mg effetti collateral cialis daily click here cialis daily uk generic low dose cialis can i take cialis and ecstasy cuanto cuesta cialis yaho canadian cialis deutschland cialis online precios de cialis generico generic cialis
cialissi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:22 ق.ظ

Lovely postings, Cheers!
5 mg cialis coupon printable viagra vs cialis buy cialis best generic drugs cialis cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis at the pharmacy venta cialis en espaa buy cialis cheap 10 mg interactions for cialis wow cialis 20
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30